Hoàn Xuân Thang – Hết lo bạc tóc

Bước qua tuổi ngũ tuần, chúng ta dần đánh mất vẻ đẹp vốn có của mái…